Yemenli öğrenci Malezya’da yapay zeka patenti aldı. | veysvakfi
  • Turkey, Istanbul
  • +905050000945
Dil seçiniz:
  • Turkey, Istanbul
  • +905050000945
Dil seçiniz:
15236296210155011

Yemenli öğrenci Malezya’da yapay zeka patenti aldı.

Japonya’da yaşayan Yemenli araştırmacı Dr. Marwan Dhimreen, güneş kristallerini entegre etme ve hibrit hücrelerin verimini % 30 ‘a kadar artıran buluşuyla patent almayı başardı.

Bu yeni buluş, Dhimreen tarafından geliştirilen ve silikon yüzeyindeki germanyum-silikon kristallerinin üretimine endeksli bir yönteme dayanıyor ve kristalin kalınlığındaki minimum kusurlar, diğer yöntemlerin bir mikronundan daha az olan altı mikrometreyi dahi açmamaktadır.

Güneş pilleri, en önemlisi silikon kristallerden üretilmiş ve küresel üretimin yaklaşık % 90’ını oluşturan birkaç türe ayrılır. Bu hücreler düşük ekonomik maliyetleri ile karakterize edilir, 66 inçlik bir hücrenin maliyeti (yaklaşık 1.68 metre) iki dlara tekabül etmektedir.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen, galyum arsenit ve indiyum fosfor kompozit yarı iletkenleri olarak adlandırılan üçüncü ve beşinci periyodik tablo malzemelerinin bir kombinasyonundan daha iyi türün güneş hücresi olduğunu, bunun da tüm optik spektrumu soğurabilmesi için silikon hücrelerinin tümünün ışığa dönüşüm yeteneğinin etkin olduğunu ve dolayısıyla teorik olarak ışığın dönüşümünün etkinliğini arttırdığını söylüyor. Enerjiyi ışıktan dönüştürme verimliliği teorik olarak yaklaşık% 50 ve pratik olarak% 36’ya ulaşmaktadır. Dhimreen tarafından geliştirilen yöntem, basitliği ve silikon yüzeyinde minimal kristal kusurları ve diğer mikrometrelere kıyasla altı mikrometreden daha az kalınlıkta germanyum-silikon kristalleri üretme kabiliyeti ile nitelik kazanmıştır.

Negatif polarizasyonlu solar piller alanındaki ilk üç patenti alırken, 2012 ve 2013 yıllarında solar hücre ve araç konnektörleri endüstrisi alanında son iki patenti aldı.  Bu patentler, ABD Patent ve Marka Ofisi’ne tescil edilmiştir.

Open chat
session_name