Toplumsal Rehabilitasyon Programı

Toplumsal Rehabilitasyon Programı

Ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, birçok kurum ve kuruluşun kapatılması sebebiyle çalışan kesimin çoğunun işten çıkarılması ve bu kesimin göçe zorlanmasından ileri gelmektedir. Toplumsal rehabilitasyon programı, gençlerin potansiyeli ve tecrübeleriyle gelir elde edecek yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin  eksikliklerini karşılamaya yönelik bir proje geliştirmek amacıyla hasıl olmuştur. Vakıf, bakım ve yardım rolünden çok daimi kalkınmayı hedefleyen vizyonuna uygun olarak bu projeyi ortaya çıkarmıştır.

Proje Hedefleri

1.Gençler arasında işsizliğin azaltılması ve fakirliğin önlenmesine katkıda bulunmak.

2.Gençlerin gelirini artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek.

3.Gençlerin kapasitelerini kullanarak yeni iş fırsatları doğurmak.

Shopping Cart
Scroll to Top