Hakkımızda | veysvakfi
  • Turkey, Istanbul
  • +905386869333
Dil seçiniz:
  • Turkey, Istanbul
  • +905386869333
Dil seçiniz:

Hakkımızda

VEYSEL KARANİ VAKFI

-Tüm Yemenli ve Yemen sevdalılarının destekleriyle Yemen tarihinin en büyük vakfını kurmak üzere ortak vakıf girişimidir.

– 27 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Dünya genelinde en kuvvetli kanun olarak bilinen Türkiye Vakıflar Kanunu çerçevesinde mahkeme kararı ile ruhsatını almıştır.

– Vakfın kurumsallaşması, planları, yönetmelikleri ve tam anlamıyla tanıtımı 2018 yılı itibariyle başlamıştır.

– 2023 yılına kadar devam edecek 5 yıllık strateji planına göre vakfın girişimi ve faaliyetleri 2019 yılında uygulanmaya başlamıştır.

 

Gayemiz 


  • Dünyanın her yerinde tüm Yemenli ve Yemen sevdalılarının katkılarıyla vakfımızı inşa etmek ve mali bir müessese olarak sermayesini vakıf yatırımlarında kalkındırma.
  • Yemen’de milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirerek Yemen tarihinin en büyük vakfını inşa etmek.
  • Milli kimlik bilinci ve daimi kalkınma ortamı sağlamak.
  • Vakfa sahip olmayan vatandaşlarımızın kendisi, aileleri ve sevdikleri için hayır yapma firsatı vermek.

Değerlerimiz

Girişim – Azim – Ortaklık – Şeffaflık – Kurumsallık – Devamlılık

Misyonumuz

  • Yemen’in kalkınması hususunda akıllı yatırım kaynakları oluşturuyoruz.
  • Kapasite geliştirmede ortaklıklar, projeler ve uzmanlık alanlarını belirliyoruz.

Vizyonumuz

Uzman vakıf öncüleri ile ortak çalışma yoluyla Yemen’i kalkındırmak

METODOLOJİMİZ

METODOLOJİMİZ

– Tüm Yemenli ve Yemen sevdalılarına yönelik kendisi, ailesi veya sevdikleri için bir veya birden fazla vakıf hissesiyle maddi ve manevi olarak destek vermek isteyenlere imkan sağlamak.

– Bize destek olan herkes Yemen’in inşası ve kalkınmasında ortağımızdır. Desteklerinden dolayı  bağış sertifikası ve periyodik raporlar alabilir. Ayrıca vakfın çalışmalarını geliştirmek için her türlü görüş ve önerileri belirtme hakkına sahiptir.

– Vakfımız alanında uzman yatırım ekibimiz önderliğinde çeşitli iktisadi çalışmalar neticesinde yüksek gelir kaynağı olacak alanlarda, vakıf malları ve sermayeleriyle yatırım yapan mali bir vakıf kuruluşudur.

VAKIF BAŞKANI

         Hepimiz Yemen’in ve Yemenlilerin insanların kalbindeki yerini biliyoruz. Arap soyunun kaynağı olan Yemenliler hoşgörülü ve nazik yapılı bir halktır. Memleketleri Arap yarımadasının güneyinde, stratejik öneme sahip Babel Mendeb Boğazı’nda yer alır. Tüm bunlara ek olarak tabiatı ve farklı iklimiyle bir servete sahiplerdir.

     Yemen’in insanı en önemli servetlerinden bir diğeri, tahammül ve sabrın vücut bulduğu kalkınma isteğinde en büyük rolü oynayan hayatın zorluklarını göğüslemeleridir. Bu zorluklara adapte olmayı başaran Yemenli halk, tarih boyunca birbirini takip eden göçleri sırasında göç ettikleri bölgelerin yasalarına uyum sağlamış, gösterdikleri disiplin ve saygıya ek olarak, birlikte varoluş, hoşgörü, bütünleşme gibi birçok toplumsal norma tanık olmuşlardır.

     Yemen’in sermayelerinden sayılan göç kültürü, aynı zamanda servetlerinden biri olarak kabul edilir. Öyle ki, Yemenliler Körfez ülkeleri, Doğu Afrika, Güneydoğu Asya, Amerika ve Avrupa ülkelerinde büyük yatırımcılar olarak tanınırlar. Bunlardan bazıları söz konusu ülkelerde karar alma mekanizmalarının başında yer almaktadırlar.

      Bu miras, medeniyet ve Yemen’in sahip olduğu köklü tarih bu ülke vatandaşlarının en büyük dayanağıdır. Kuşkusuz bu büyük ülke, halkının refah, istikrar ve daimi kalkınma getirmesi için büyük bir motivasyon olması hasebiyle bu zor koşullarda başlamayı seçtik. Her kim acıya merhamet ederse, umutla müjdelenir ve elbette her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Bu şiara dayanarak Veysel Karani Vakfı ile azimli ortak bir girişimi başlattık.

       Değerli okuyucu,

    Ülkemizin geleceği hayrı müjdelemekte ve Yemen’in evlatları dünyanın dört bir yanında büyük başarılara ulaşmaktadır. Görüyoruz ki günden güne Yemenli kardeşlerimizden bilim, matematik gibi alanlarda bilim insanları ortaya çıkıyor ve çeşitli buluşlara imza atıyor. Temennimiz odur ki bu değerli şahsiyetler yeni Yemen’in inşasında vakfın hedef ve vizyonunun en büyük destekçisi olsunlar ve ulusal kimliği birlikte oluştursunlar. Beraberce yaşama, topluluklara ayak uydurma ve farklı görüşlere saygı duyma fikirlerini kendi aralarında yaysınlar. Böylece yek vücut olarak geçmişi birlikte okuyup bugünü en iyi şekilde analiz ederek, geleceği işbirliği ve umutla yönlendirmiş olacağız. Ye’se kapılmayacağız ve önümüze çıkan fırsatları iyi değerlendirerek engelleri bir bir aşacağız ve ülkemizin kalkınması için tam kapsamlı bir vizyon ortaya koyacağız. İnsanımızı niteliklendirerek resmi ve özel kurumları geliştirecek, dünyadaki başarılı tecrübeleri örnek alarak onlardan istifade edeceğiz.

     Her kesim ve renkten bütün Yemen evlatlarını ve Yemen sevdalılarını bu girişim etrafında kenetlenmeye davet ediyorum. Böylelikle Yemen’i inşa etmede katılımcı bir girişim sürecini başlatacak olan Veysel Karani Vakfı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.

 

Salah Batis

VAKIF BAŞKANI

 

 

VAKFIN ROLÜ

ORTAKLARIMIZ

session_name