topluluk sosyal yardım

topluluk sosyal yardım

Kamuoyunu ve birleştirici ulusal kimliği yeniden şekillendirmek ve rönesans ve bir arada yaşama kültürü konusunda farkındalık yaratmak

Toplumsal Rehabilitasyon Programı Ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, birçok kurum ve kuruluşun kapatılması sebebiyle çalışan kesimin çoğunun işten çıkarılması ve bu kesimin …

Barış Elçileri Programı

Eğitim kursları, çalıştaylar ve bilinçlendirme kampanyaları ile farklı sektörlerden birey ve kurumlar arasında vatandaşlık ve birlikte yaşama değerlerini destekleyen bir programdır.

Scroll to Top