Veysel Karani Vakıf Çalıştayı

Veysel Karani Vakfı 23-24 Ağustos’ta Dr. Abdülhalim Zeydan’ın yönettiği Lübnan Medeniyet ve Kalkınma Programları Enstitüsü’nün desteğiyle vakıf anlayışını geliştirme amaçlı bir çalıştay düzenledi. Çalıştay katılımcıları arasında gazeteciler, mali uzmanlar ve Yemen Göç İşleri Bakan yardımcısı Dr. Muhammed Adil de mevcuttu.
Çalıştay Vakıf Başkanı Salah Batis’in açılış konuşmasıyla başlarken devamında ise vakıf fikri, vakıf kurma ve hukuki süreçler hakkında bilgi veren sunum yapıldı. Salah Batis, vakfın tüm Yemenliler ve Yemen’e muhabbet duyan herkese ait bir tür ortaklık girişimi olduğunu ve nitelikli insan yetiştirme, geleceğin liderlerini yetiştirme ve kamu ve özel müesseseleri güçlendirerek ulusal egemenliği inşa etmenin hedefleri arasında olduğunu dile getirdi. Bunların yanı sıra toplumsal bilinç ve ulusal kimliği besleyen, birlik ve beraberlik içinde yaşama şuurunu yaygınlaştıran, çeşitliliğe saygı duyan ve kabul eden şiarla tüm vatan evlatlarını barındırabilen yeni bir Yemen inşa etmek için kalıcı bir barış elde etmek olarak nitelendirdi. Bu hedeflerin Yemenli vatandaşların destekleri, vakıf hisseleri ve ayni bağışlarla gerçekleştirmenin münkün olacağının altını çizdi.
Çalıştayın baş konuşmacısı Dr. Zeydan Vakıf programları hakkında olumlu yorumlarda bulunurken, vakfı Yemen halkının tarihi geçmişine ve onlara sunulan fırsatlara dayanarak uygarlığa doğru yol alan bir girişim olarak nitelendirdi.
Göç İşleri Bakan yardımcısı Dr. Muhammed Adil, konuşması esnasında vakfın büyük bir girişim ve azim göstergesi olduğunu ve bu girişimin ulusal nitelik taşıdığından ötürü iftihar duyduklarını dile getirdi.
İki gün süren çalıştayda katılımcılar vakfın her açıdan geliştirilmesi için katılımcılar önerilerde bulundu. Çalıştay sonunda hatıra plaketleri ve katılım sertifikaları takdim edildi. Görüş, öneri ve çalışmaları inceleyip yönetim kuruluna sunmak üzere bir komite oluşturuldu

 

.

Shopping Cart
Scroll to Top