Yemenli yurttaşlara ve destekçilerine ilk meyve olarak..

Yemenli yurttaşlara ve destekçilerine ilk meyve olarak..

Veysel Karani Vakfı, başarılı öğrencilere Yemenli Öncüler projesi çerçevesinde 2019-2020 Türkiye Bursları’na başvuru yapmış öğrencilere Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları ortaklığıyla burs imkanı sağlıyor…

Başvuru şartları:

  1. 20/02/2019 tarihine kadar Türkiye Bursları sistemine kayıt yaptırmış olması (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/)
  2. Başvuru sırasında aşağıdaki bölümleri tercih etmiş olması

Mühendislik Bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Petrol ve Gaz Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yenilenebilir Enerji Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Mali ve İdari Bölümler:

İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans, Finansal Yönetim ve Yatırım, Sigortacılık, İnsan Kaynakları, Pazarlama

Diğer Bölümler:

Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Eğitim Bilimleri, Sağlık Yönetimi, Kamu Yönetimi, Kurumsal Mükemmelliyet, Coğrafi Bilimler, Şehir Planlama, Turizm Yönetimi

  1. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra aşağıdaki form başvuru gerçekleştiren öğrenci tarafından doldurulacaktır.

https://goo.gl/rGvgCa

Not: Burs programına kabul edilecek öğrenciler Türkiye Bursları ve Vakıf arasında ortak bir komisyon oluşturulup değerlendirilerek seçilecektir.

Ayrıca:

Programın %30’u lisans ve %70’i lisanüstü seviyesindeki öğrencilere burs imkanı sağlayacaktır.

Katılım sağlayacak öğrenci Yemenli Öncüler Programının önceliklerine riayet edecek nitekli eğitim programı dahil olmak üzere tüm şartlara uyacaktır.

Yemen’in kalkınmasına yönelik tüm vakıf faaliyetlerine katılım gösterecektir.

Yemenli Öncüler Programı kontenjanı, Türkiye Burslarının diğer Yemenli öğrenciler için açtığı kontejandan tamamıyla ayrıdr.

İrtibat ve bilgi için:

Vakfypc@veysvakfi.org

#Birlikteyeniyemeniinşaediyoruz

#Yemenlilerdünyanındörtbiryanında

#Veyselkaranivakfı

Shopping Cart
Scroll to Top